Jesuo Anĝelo.

Reiru

The soldier and the Witch.

La soldato kaj la sorĉistino

   Aprilon, la 2an de 2012 mi eklernis, ke estas la Internacia Tago de Infana Libro. Mi decidis festumi ĝin por ĉiam, kaj tiucele ekvenis en mian menson verki rakonton por geinfanoj malpermesitan al plenkreskuoj, kun dua parto por tiuj ĉi kaj kiun tiuj ne povos legi. Mi amuziĝis multe verkanti in, akj mi eĉ venis ĝustatempe publikigi ĝin je la sama tago. Mi opinias, ke ĝi estas la plej interesa defio en mia kariero kiel verkisto, eĉ se ĝi estas malgravaĵo, se oni atentas nur al longeco, kvankam ne se oni konsideras la enhavon kaj signifon.

   Kelkajn tagojn poste mi pensis, ke estus bona ideo traduki ĝin en la anglan kaj Esperanton por igi ĝin pli internacia, kaj sendis tiujn tradukojn al sama eldonisto. Mi ne havas surpaperajn ekzemplerojn, kvankam mi havas la projekton publikigi la tri versiojn kune en sama libro..., aŭ eble en rakontaro infana... Eble je 2015, ĉar mi nun estas okupata pri aliaj kvin literaturaj projektoj.

   Vere ne estas multe pli diri pri tiu ĉi modesta, tamen unviersala, verkaĵo. Mi ersperas, ke vi ŝatos ĝin.

    Ĉi tiu rakonto estis je je via dispono en Amazon. Tamen, ties funkciuloj ne povis kontroli ĝin pro tio, ke ili ignoras ĉion pri Esperanto, eĉ la lingvon mem, kaj arbitracie decidis, ke ĝi ne povas esti en tiu retejo. Pro tio mi eldonas ĝin ĉi tie tute, nur petante, ke se vi tiun ĉi rakonton ŝatas, vi aĉetu la hispanan aŭ la anglan version, per mone helpi al mi traduki mian ceteran verkandon en Esperanton.

La sonĝo

Mi venas kun soldata sako en la subon de scenejo de teatro kie oni performas verkon. Mi vidas pli brilajn sidloiojn, kiujn mi supozas rezervitaj, do mi sidiĝas sur unu, kiu brilas malpli, apud maljunulino, kiu dormas. La teatraĵo jam komencis, kaj geaktoroj kantas.
Mi eksentas bezonon pri necesejo, kaj sekve mi leviĝas silente kaj serĉas la lokon tra la tuta teatro. Mi ne trovas ĝin, do mi iras tra la pordo kaj troviĝas subite sur la strato.

Tie mi konstatas, ke mi estas en stranga lando, kun lingvo, kiun mi ne komprenas. Neniu surpriziĝas vidi min, kaj mi trovas ĉion normala, krom la lingvon. Mi vidas stratojn kaj kotajn vojetojn, kiuj aperas unu sekvante la alian po mallonge da paŝoj. Mi ne trovas necesojn. Mi eniras vendejon, kaj mi demandas pri la ejon per la hispana kaj per Esperanto. La vendisto parolas al mi per lingvo, kiun mi ne konas, sed li montras karteton kun mapo en kiu troviĝas necesejon. Elirante la vendejon, mi aŭdas, ke li diras al kunanto, ke mi venas el revolucia lando, Sudameriko. Estas lia lingvo, sed mi klare komprenis “revolucio” kaj “Sudameriko”.

Preterirante straton mi vidas knabinojn aĝantajn ĉirkaŭ dekdue ĝis dekkvare, kiuj ludas inter si. Ili sentencis unu el ili kiel sorĉistinon, kaj ili premas ŝin kontraŭ stratangulo. Ili nomas ŝin ripete “¡sorĉistino!”, kaj puŝas ŝin, ili eĉ piedbatas ŝin, sed ŝi ne plendas, sed ridas. Ŝi rigardas al mi, kaj ridetas. Ĉu mi konas ŝin? Ne mi, sed ŝi ŝajnas koni min. Ŝi estas tre bela, blonda, kun longa hararo. Ĉiuj knabinoj estas tre belaj. Ili ĉiuj vestas ruĝe, sed nur tiu sorĉistino ne portas ruĝan tukon sur sia kapo.

Mi daŭrigas serĉi necesjon, sed mi ne trovas ĝin. Mi eniras grandan magazenon, kaj ankaŭ mi ne trovas ĝin. Mi memoras pri mia soldata sako: ĝi certe estas tie, en teatro. Kiam mi jam pisis, mi reiros preni ĝin.

Mi vekiĝas.

La 2-an de aprilo de 2012


Dua Parto: interpretado

Ili sidas en teraso subaera, ili ordonis bierojn kaj li klarigas al ŝi la sonĝon, kiun li havis la antaŭan nokton, kiu tiom multe timigas lin ankoraŭ. Ĉar li ne plu estas soldato aŭ juna: li jam sesdekjaraĝas, kaj la vizaĝojn de la sorĉistino kaj la maljunulino li tute ne konis.

Arĥibaldo ne multe konis pri spiritaj sciencoj, kaj pro tio eble li ĉiam pensis, ke tiu afero pri antaŭaj vivoj estas mensogo.

Arĥibaldo rigardadis mire kaj respektanta silento dum ŝi daŭrigis. Tiu virino mirigis lin de la momento, kiam li ekvidis ŝin, kelkajn minutojn antaŭe. Ŝi estas la maljunulino, kiu sidis apud li en la teatro dum lia sonĝo. Tiu, kiu dormas sur brilanta sidloko kaj kiu poste aplaudis tiom multe. Sed ŝi ne estas tiom maljuna: la trajtoj estas la samaj, sed ŝi ne aspektas nun pli ol kvardekjaraĝa, kaj ŝia vizaĝo estas tute sen faldoj. Ŝi havas belan, longan hararon plenan da blankaj haroj, pri kiuj ŝi fieras, car ĉiu povus rakonti ion indan revivi en sia ne tiom longa vivo. La sorĉistino daŭrigis:

Mi eksperimentas nun la silento de batitulo. Tiel mi sentis. Je la fino de kelkaj momento ŝi alproksimigis sian bieron al sia buŝo, kaj malplenigis la pokalon. Poste, ŝi aldonis:

Arĥibaldo finis sian bieron. Li pagis la konton, kaj ili adiaŭis.
La sorĉistino kaj Arĥibaldo neniam vidis unu la alian denove.

Murcia, je la 2a de aprilo de 2012,
La Tago de la Libro Infana.
Tradukita de la aŭtoro la 6-an de februaro de 2014.

Se poste vi ne ŝatas ĝin, vi povos sendi al mi vian kritikon pere de mia retadreso. Se vi ŝatas, mi ankaŭ legos vian opinion kun plezuro. Se vi volas legi ĝin hispaneangle, vi povas aĉeti en Amazon kontraŭ nur $1.Reiru